Adatvédelmi nyilatkozat

A Vevő/Látogató által megadott adatokat a Hungaro-Jam Kft. kizárólag a megrendelés teljesítése, a rendelési feltételek későbbi bizonyítása, illetve a Vevő/Látogató hozzájárulása esetén marketing jellegű megkeresések céljából tárolja. Fenti adatokat a Hungaro-Jam Kft. harmadik fél részére nem adja át, kivéve, ha az a szerződés teljesítése érdekében alvállalkozónkként működik közre (pl. futárszolgálat*), ám az ekkor sem jogosult a kapott adatokat az előre jelzettől eltérő formában felhasználni, tárolni, illetve harmadik fél részére továbbadni.

AKI A WEBÁRUHÁZUNKBAN REGISZTRÁLJA MAGÁT, AZ ADATVÉDELMI NYILATKOZATUNKAT ELFOGADOTTNAK TEKINTI, AZZAL EGYETÉRT.

 

Az információk tulajdonjoga
A beregilekvar.hu webáruház oldalain látható információkat a Hungaro-Jam Kft. birtokolja. Az oldalak tartalmát és a kialakítását nemzetközi és magyar törvények védik. Tilos továbbá az innen származó információk, cikkek árusítása, bármilyen formában történő megváltoztatása és ismételt megjelentetése. A Hungaro-Jam Kft. a megjelent anyaggal kapcsolatos minden további jogát fenntartja, és szükség esetén akár bírósági úton is érvényesíti.

A szolgáltató neve: Hungaro-Jam Kft.

A szolgáltató székhelye: 4803 Vásárosnamény, Beregszásziút 53.

A szolgáltató elérhetősége, a szolgáltatását igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési címe: info@beregilekvar.hu

A szolgáltató cégjegyzékszáma: 15-09-066748

A szolgáltató adószáma: 12598568-2-15

A szolgáltató telefonszáma: 0645-472-729

Adatvédelmi nyilvántartási száma: folyamatban…

A szerződés nyelve: magyar

A tárhely-szolgáltató neve: Tárhelypark

 

* Adatkezelésre jogosult alvállalkozók:

G4S

Az G4S Készpénzlogisztikai Kft. futárszolgálat a szolgáltatás teljesítésével kapcsolatos, illetve a szolgáltatás teljesítése során tudomására jutott adatokat a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló törvényben foglaltak figyelembevételével kezelheti, dolgozhatja fel és továbbíthatja.

A G4S Készpénzlogisztikai Kft. futárszolgálat az általa továbbított küldemény tartalmát csak a szolgáltatás teljesítéséhez szükséges mértékben ismerheti meg.

Sprinter

A Hungaro-Jam Kft. megbízza a Sprinter-t az általa mint adatkezelő által átadott Küldemények kézbesítése során szükséges címzetti adatbázist érintő adatfeldolgozási feladatok ellátásával. Sprinter, mint adatfeldolgozó a megbízást elfogadja. Az átadott címzetti adatbázis tekintetében a Hungaro-Jam Kft. mint adatkezelő szavatol azért, hogy az átadott adatokat az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek megfelelően jogszerűen kezeli és adja át a Sprinter részére, továbbá a Sprinter-t jogszerűen bízza meg az adatok jelen Szerződés keretei között történő kezelésével. A Hungaro-Jam Kft. mint adatkezelő különösen szavatol azért, hogy az adatkezelést az adatvédelmi nyilvántartásba megfelelően bejelentette, így a bejelentésben megjelölte az adatkezelés célját (webáruház üzemeltetéséhez kapcsolódó adatbázis kezelése) és feltüntette a Sprintert, mint az adatkezeléssel összefüggésben postázási/kézbesítési tevékenységet végző adatfeldolgozót. Sprinter az átadott adatokat bizalmasan és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek megfelelően köteles kezelni.